Dit is de blog over de familie Arthur van Rhee: Arthur, Nadine, Caroline, Thomas. Dit is veel makkelijker dan een website onderhouden. De Blog komt in twee talen: Nederlands en Engels.

This is the blog about the family Arthur van Rhee: Arthur, Nadine, Caroline, Thomas. This is much easier than maintenance of a website. The blog will be in two languages: Dutch and English.


maandag 13 december 2021

Radio Amateur Vergunning/Ham Radio Licence: ON3FAZ

Vandaag heb ik na het slagen van examens, het verkrijgen van een bedieningscertificaat en nu ook een stationsvergunning om als radio amateur te mogen uitzenden. Mijn call is: ON3FAZ. Ik heb hiervoor ook een kleine website opgezet waarop je een deel van mijn technische en wetenschappelijke experimenten in verband met radio technologie kan volgen.

Today, after passing exams, obtaining a certificate of operation and now also a station license to broadcast as a radio amateur. My call is: ON3FAZ. I have also set up a small website for this where you can follow some of my technical and scientific experiments related to radio technology.

Website: https://on3faz.blogspot.com/