Dit is de blog over de familie Arthur van Rhee: Arthur, Nadine, Caroline, Thomas. Dit is veel makkelijker dan een website onderhouden. De Blog komt in twee talen: Nederlands en Engels.

This is the blog about the family Arthur van Rhee: Arthur, Nadine, Caroline, Thomas. This is much easier than maintenance of a website. The blog will be in two languages: Dutch and English.


dinsdag 28 juni 2011

50 Jaar/50 Years

Vandaag 28 juni 2011, vierden ma (Marianne) en pa (Tony) hun 50 jaar huwelijk. Ze werden uitgenodigd door de burgemeester op het gemeentehuis waar ze via een telegram de felicitaties van Koning Albert II en Koningin Paola van België kregen. Na een officiële ontvangst met nog heel wat andere cadeaus, was er nog een receptie voor familie en vrienden. Vandaag vierde pa ook nog zijn 80ste verjaardag. Wat kan ik zeggen... Gefeliciteerd!


Today June 28th 2011, did mom (Marianne) and dad (Tony) celebrate their 50th wedding Anniversary. They were invited by the mayor in the townhall where they received a telegram with the congratulations from King Albert II and Queen Paola of Belgium. After the official reception, with lots of other presents, there was a reception for the family and friends. Today dad also celebrated his 80th birthday... What can I say... Congratulations!


Foto: ma, burgemeester Fons Verwimp, pa.

Picture: mom, mayor Fons Verwimp, dad.